Kontakty

LOGO WEB

 

Volať len v pracovné hodiny.

Pondelok - 9:00 - 17:00
Utorok - 9:00 - 17:00
Streda - 9:00 - 17:00
Štvrtok - 9:00 - 17:00
Piatok - 9:00 - 17:00

Sobota - NEVOLAŤ
Nedeľa - NEVOLAŤ
 

Mobil: +421 908 986 735
E-mail: store.proxima@gmail.com
Web: www.proxima.store
E-shop spravuje firma

Proxima Centauri s.r.o
Na záhumní 986
925 53
Pata

IČO: 52620221
DIČ: 2121084526
IČ DPH: SK2121084526
Platca DPH

Bankové spojenie, Tatra banka, a.s.
IBAN
SK76 1100 0000 0029 4607 7219

Spisová značka
Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 45179/T